สำนักงานกฎหมายสากล เอ็นเอสเค (กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ภูเก็ต,อิตาลี) : International Law Firm in Thailand,Bangkok,Chiangmai,Phuket,Italy

9 09 2009

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานที่ปรึกษากฏหมายสากล เอ็น เอส เค ที่พร้อมให้บริการปรึกษากฏหมายแก่คุณ เพียงคุณโทรหาเรา ที่ 086 905 9244 เรามีทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายทั้งกับชาวไทย และชาวต่างชาติ

อาทิเช่น

 • บริการทำคำรับรองเอกสารโดยทนายผู้เชี่ยวชาญ (Notarization and Certification)
 • ที่ปรึกษากฎหมาย และธุรกิจ (รายเดือน,รายครั้ง,รายชั่วโมง)
 • บริการด้านกฎหมายคนเข้าเมือง (Visa & Immigration)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ (Corporate and Business)
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, 
 • จดทะเบียนบริษัท
 •  ร่างนิติกรรมสัญญา
 • บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (Intellectual Property & International Trade Law)
 • บริการด้านกฎหมายครอบครัว (Family Law)
 • บริการด้านกฏหมายแรงงาน (Labour Law)
 • บริการด้านกฎหมายโรงเรือนและที่ดิน (Real Estate)
 • บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)
 • บริการด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting and Taxation)
 • หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษากฎหมาย
  ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
  และสามารถส่งคำถามมาที่   info@nskinterlaw.com

  Advertisements